Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:778 · Visa fulltext
Förordning (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:100, utg.omr. 8, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222
Ändring, SFS 2010:1344
Rubrik: Förordning (2010:1344) om fortsatt giltighet av förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2011:1089
Rubrik: Förordning (2011:1089) om fortsatt giltighet av förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar
Omfattning: forsatt. giltighet
Ändring, SFS 2012:897
Rubrik: Förordning (2012:897) om fortsatt giltighet av förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2013:947
Rubrik: Förordning (2013:947) om fortsatt giltighet av förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2014:1482
Rubrik: Förordning (2014:1482) om fortsatt giltighet av förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar
Omfattning: upph. tidsbegränsning
Ikraft: 2015-01-01