Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:761 · Visa fulltext
Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2008-11-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL379/2006 s5
CELEX-nr: 32006R1998
Ändring, SFS 2010:794
Rubrik: Förordning (2010:794) om ändring i förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet
Omfattning: ändr. 10, 16, 21 §§
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2011:1488
Rubrik: Förordning (2011:1488) om ändring i förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet
Omfattning: ändr. 23, 28 §§; nya 23 a, 23 b §§, rubr. närmast före 23 a §
Ikraft: 2012-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1530
Rubrik: Förordning (2014:1530) om ändring i förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet
Omfattning: upph. rubr. närmast före 2, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§; nuvarande 22 § betecknas 21 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28 §§; nya 22, 30 §§, rubr. närmast före 7, 18 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:77
Rubrik: Förordning (2015:77) om ändring i förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2015-03-04
Ändring, SFS 2016:610
Rubrik: Förordning (2016:610) om ändring i förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet
Omfattning: ändr. 27 §; nya 27 a, 27 b §§
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1036
Rubrik: Förordning (2018:1036) om ändring i förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2018-07-01