Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:579 · Visa fulltext
Konkurrenslag (2008:579)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ikraft: 2008-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237, EGTL1/2003 s1, EUTL24/2004 s1
CELEX-nr: 32003R0001, 32004R0139
Ändring, SFS 2009:1280
Rubrik: Lag (2009:1280) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 2, 15 §§; nya 3 kap. 27, 28, 29, 30, 31, 32 §§, rubr. närmast före 3 kap. 27 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:231, bet. 2009/10:NU8, rskr. 2009/10:84
Ändring, SFS 2010:642
Rubrik: Lag (2010:642) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 24, 25 §§, 5 kap. 3 §, 16, 17, 20 §§, 8 kap. 13 §, rubr. närmast före 5 kap. 14 §, p 7, 8 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:196, bet. 2009/10:NU24, rskr. 2009/10:326
Ändring, SFS 2011:872
Rubrik: Lag (2011:872) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 5 kap. 16 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:59, bet. 2010/11:NU23, rskr. 2010/11:306
Ändring, SFS 2013:113
Rubrik: Lag (2013:113) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 8 kap. 11 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2014:443
Rubrik: Lag (2014:443) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 3 kap. 12 §, 4 kap. 12 §; nya 3 kap. 14 a §, 4 kap. 16 a §, rubr. närmast före 4 kap. 16 a §
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:135, bet. 2013/14:NU25, rskr. 2013/14:271
Ändring, SFS 2014:850
Rubrik: Lag (2014:850) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 3 kap. 24 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Ändring, SFS 2015:402
Rubrik: Lag (2015:402) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 5 kap. 6, 8, 10, 11, 12 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:96, bet. 2014/15:NU16, rskr. 2014/15:237
Ändring, SFS 2016:224
Rubrik: Lag (2016:224) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: upph. 3 kap. 26 §, 8 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 8 kap. 6, 8 §§; ändr. 3 kap. 2, 3, 5, 15, 19, 21, 32 §§, 4 kap. 13, 14, 15, 16, 21 §§, 5 kap. 3, 11, 18, 20 §§, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 8 kap. 1 § sätts närmast före 8 kap. 2 §; ny rubr. närmast före 8 kap. 1 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:966
Rubrik: Lag (2016:966) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11, 25 §§, 8 kap. 1, 15 §§
Ikraft: 2016-12-27 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:9, bet. 2016/17:NU6, rskr. 2016/17:19, direktiv 2014/104/EU
Ändring, SFS 2017:696
Rubrik: Lag (2017:696) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2017:986
Rubrik: Lag (2017:986) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: upph. 4 kap. 17, 18, 19 §§, 8 kap. 17 §, rubr. närmast före 4 kap. 17, 20 §§; nuvarande 4 kap. 16 a § betecknas 4 kap. 17 §; ändr. 2 kap. 3 §, 4 kap. 13, 14, 15, 16 §§, den nya 17 §, 20, 21 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 4 kap. 13 §, rubr. närmast före den tidigare 4 kap. 16 a § sättas närmast före 4 kap. 17 §; nya 4 kap. 13 a §, 19 §, rubr. närmast före 4 kap. 19 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:15, bet. 2017/18:NU5, rskr. 2017/18:21
Ändring, SFS 2019:933
Rubrik: Lag (2019:933) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 3 kap. 27, 28 §§, 5 kap. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:81
Rubrik: Lag (2021:81) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: upph. 3 kap. 16, 17, 18, 19 §§, 5 kap. 12 §, 8 kap. 3, 16 §§, rubr. närmast före 3 kap. 16 §; ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 a, 15, 20, 22, 23 §§, 5 kap. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1, 2 §§; nya 3 kap. 1 a, 15 a, 15 b, 20 a, 23 a, 23 b, 23 c, 23 d §§, 5 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 14 a, 15 a, 21, 22, 23, 24 §§, 6 kap. 1 a §, 8 kap. 4, 5 §§, rubr. närmast före 5 kap. 21 §, 8 kap. 4 §
Ikraft: 2021-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:51, bet. 2020/21:NU10, rskr. 2020/21:170, direktiv (EU) 2019/1