Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:568 · Visa fulltext
Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet MRD
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Ändring, SFS 2014:959
Rubrik: Lag (2014:959) om ändring i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:198, bet. 2013/14:AU8, rskr. 2013/14:367