Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:556 · Visa fulltext
Förordning (2008:556) om statsbidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2008-08-15
Förarbeten: EUTL379/2006 s5
CELEX-nr: 32006R1998
Upphävd: 2013-01-01
Ändring, SFS 2012:517
Omfattning: upph.