Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:526 · Visa fulltext
Fjärrvärmeförordning (2008:526)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2012:600
Rubrik: Förordning (2012:600) om ändring i fjärrvärmeförordningen (2008:526)
Omfattning: nya 1 a, 1 b §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:446
Rubrik: Förordning (2014:446) om ändring i fjärrvärmeförordningen (2008:526)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2022:337
Rubrik: Förordning (2022:337) om ändring i fjärrvärmeförordningen (2008:526)
Omfattning: upph. 1 a, 1 b §§; nuvarande 2, 3, 5, 6 §§ betecknas 5, 6, 2, 3 §§; ändr. 1 §, nya 2, 4 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 1, 7, 8 §§
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: direktiv 2012/27/EU