Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:486 · Visa fulltext
Marknadsföringslag (2008:486)
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222, EUTL376/2006 s21, EGTL298/1989 s23, EGTL144/1997 s19, EGTL171/1999 s12, EGTL178/2000 s1, EGTL201/2002 s37, EGTL271/2002 s16, EUTL149/2005 s22, EUTL364/2004 s1
CELEX-nr: 32006L0114, 31989L0552, 31997L0007, 31999L0044, 32000L0031, 32002L0058, 32002L0065, 32005L0029, 32004R2006
Ändring, SFS 2009:1084
Rubrik: Lag (2009:1084) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-12-27
Förarbeten: Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36, EUTL364/2004 s1, EUTL376/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0123, 32004R2006, 32006L0123
Ändring, SFS 2010:719
Rubrik: Lag (2010:719) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1, 2, 29 §§
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331, EUTL364/2004 s1, EUTL376/2006 s1
CELEX-nr: 32004R2006, 32006L0123
Ändring, SFS 2010:1057
Rubrik: Lag (2010:1057) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:330
Ändring, SFS 2010:1632
Rubrik: Lag (2010:1632) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2010:1911
Rubrik: Lag (2010:1911) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125 och 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5 och 2010/11:CU19,rskr. 2010/11:79, 2010/11:80, 2010/11:106 och 2010/11:107
Ändring, SFS 2011:591
Rubrik: Lag (2011:591) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ny 20 a §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:115, bet. 2010/11:TU20, rskr. 2010/11:256, EGTL201/2002 s37, EUTL337/2009 s11
CELEX-nr: 32002L0058, 32009L0136
Ändring, SFS 2011:915
Rubrik: Lag (2011:915) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:85, bet. 2010/11:CU25, rskr. 2010/11:298
Ändring, SFS 2011:1216
Rubrik: Lag (2011:1216) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 2, 27 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30, EUTL364/2004 s1, EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32004R2006, 32006L0123
Ändring, SFS 2013:112
Rubrik: Lag (2013:112) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:1055
Rubrik: Lag (2013:1055) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:17, bet. 2013/14:MJU6, rskr. 2013/14:73
Ändring, SFS 2014:16
Rubrik: Lag (2014:16) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1, 37 §§; ny 22 a §, rubr. närmast före 22 a §
Ikraft: 2014-06-13
Förarbeten: Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118, EUTL304/2011 s64
CELEX-nr: 32011L0083
Ändring, SFS 2014:1348
Rubrik: Lag (2014:1348) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5
Ändring, SFS 2015:254
Rubrik: Lag (2015:254) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-09-02
Förarbeten: Prop. 2014/15:95, bet. 2014/15:CU16, rskr. 2014/15:186
Ändring, SFS 2015:415
Rubrik: Förordning (2015:415) om ikraftträdande av lagen (2015:254) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ikrafttr. av 2015:254
Ändring, SFS 2015:672
Rubrik: Lag (2015:672) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:128, bet. 2015/16:CU4, rskr. 2015/16:27
Ändring, SFS 2015:955
Rubrik: Lag (2015:955) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:13, bet. 2015/16:CU9, rskr. 2015/16:73
Ändring, SFS 2016:22
Rubrik: Lag (2016:22) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:46, bet. 2015/16:CU11, rskr. 2015/16:129
Ändring, SFS 2016:223
Rubrik: Lag (2016:223) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: upph. 50, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62 §§, rubr. närmast före 50, 54, 62 §§; ändr. 36, 47, 48, 49, 51, 52, 59, 61, 66 §§, rubr. närmast före 51, 59 §§; ny 46 a §, rubr. närmast före 46 a §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:793
Rubrik: Lag (2016:793) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 28, 31, 32, 51, 53, 64 §§; ny 29 a §
Ikraft: 2016-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:168, bet. 2015/16:CU23, rskr. 2015/16:300
Ändring, SFS 2016:1223
Rubrik: Lag (2016:1223) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:8, bet. 2016/17:KrU2, rskr. 2016/17:89
Ändring, SFS 2017:341
Rubrik: Lag (2017:341) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-06-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:129, bet. 2016/17:FiU33, rskr. 2016/17:237
Ändring, SFS 2017:427
Rubrik: Lag (2017:427) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1, 29 §§
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:132, bet. 2016/17:SoU17, rskr. 2016/17:277
Ändring, SFS 2017:695
Rubrik: Lag (2017:695) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2017:942
Rubrik: Lag (2017:942) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-11-18
Förarbeten: Prop. 2016/17:207, bet. 2017/18:TU2, rskr. 2017/18:13, direktiv 2014/94/EU
Ändring, SFS 2017:1309
Rubrik: Lag (2017:1309) om ändring i lagen (2017:695) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 § i 2017:695
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128
Ändring, SFS 2018:174
Rubrik: Lag (2018:174) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207
Ändring, SFS 2018:775
Rubrik: Lag (2018:775) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1, 29 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347
Ändring, SFS 2018:1220
Rubrik: Lag (2018:1220) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:374
Ändring, SFS 2018:1227
Rubrik: Lag (2018:1227) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427
Ändring, SFS 2018:1263
Rubrik: Lag (2018:1263) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-01-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427, prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2018:1684
Rubrik: Lag (2018:1684) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2018:2092
Rubrik: Lag (2018:2092) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1, 29 §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61
Ändring, SFS 2019:182
Rubrik: Lag (2019:182) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-07-02
Förarbeten: Prop. 2018/19:36, bet. 2018/19:TU9, rskr. 2018/19:157
Ändring, SFS 2019:420
Rubrik: Lag (2019:420) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-07-21
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Ändring, SFS 2020:170
Rubrik: Lag (2020:170) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 22 a §
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:63, bet. 2019/20:CU19, rskr. 2019/20:193, direktiv 2011/83/EU
Ändring, SFS 2020:338
Rubrik: Lag (2020:338) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 29, 36, 42, 43, 44, 45, 46 a, 51, 63 §§, rubr. närmast före 42 §; nya 41 a, 41 b, 44 a, 45 a, 50 §§, rubr. närmast före 41 a, 50 §§
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:120, bet. 2019/20:CU23, rskr. 2019/20:254
Ändring, SFS 2020:874
Rubrik: Lag (2020:874) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 2, 29 §§
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:168, bet. 2020/21:KU3, rskr. 2020/21:16
Ändring, SFS 2020:1035
Rubrik: Lag (2020:1035) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60