Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:486 · Visa fulltext
Marknadsföringslag (2008:486)
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222, EUTL376/2006 s21, EGTL298/1989 s23, EGTL144/1997 s19, EGTL171/1999 s12, EGTL178/2000 s1, EGTL201/2002 s37, EGTL271/2002 s16, EUTL149/2005 s22, EUTL364/2004 s1
CELEX-nr: 32006L0114, 31989L0552, 31997L0007, 31999L0044, 32000L0031, 32002L0058, 32002L0065, 32005L0029, 32004R2006
Ändring, SFS 2009:1084
Rubrik: Lag (2009:1084) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-12-27
Förarbeten: Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36, EUTL364/2004 s1, EUTL376/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0123, 32004R2006, 32006L0123
Ändring, SFS 2010:719
Rubrik: Lag (2010:719) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1, 2, 29 §§
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331, EUTL364/2004 s1, EUTL376/2006 s1
CELEX-nr: 32004R2006, 32006L0123
Ändring, SFS 2010:1057
Rubrik: Lag (2010:1057) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:330
Ändring, SFS 2010:1632
Rubrik: Lag (2010:1632) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2010:1911
Rubrik: Lag (2010:1911) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125 och 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5 och 2010/11:CU19,rskr. 2010/11:79, 2010/11:80, 2010/11:106 och 2010/11:107
Ändring, SFS 2011:591
Rubrik: Lag (2011:591) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ny 20 a §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:115, bet. 2010/11:TU20, rskr. 2010/11:256, EGTL201/2002 s37, EUTL337/2009 s11
CELEX-nr: 32002L0058, 32009L0136
Ändring, SFS 2011:915
Rubrik: Lag (2011:915) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:85, bet. 2010/11:CU25, rskr. 2010/11:298
Ändring, SFS 2011:1216
Rubrik: Lag (2011:1216) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 2, 27 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30, EUTL364/2004 s1, EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32004R2006, 32006L0123
Ändring, SFS 2013:112
Rubrik: Lag (2013:112) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:1055
Rubrik: Lag (2013:1055) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:17, bet. 2013/14:MJU6, rskr. 2013/14:73
Ändring, SFS 2014:16
Rubrik: Lag (2014:16) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1, 37 §§; ny 22 a §, rubr. närmast före 22 a §
Ikraft: 2014-06-13
Förarbeten: Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118, EUTL304/2011 s64
CELEX-nr: 32011L0083
Ändring, SFS 2014:1348
Rubrik: Lag (2014:1348) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5
Ändring, SFS 2015:254
Rubrik: Lag (2015:254) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-09-02
Förarbeten: Prop. 2014/15:95, bet. 2014/15:CU16, rskr. 2014/15:186
Ändring, SFS 2015:415
Rubrik: Förordning (2015:415) om ikraftträdande av lagen (2015:254) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ikrafttr. av 2015:254
Ändring, SFS 2015:672
Rubrik: Lag (2015:672) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:128, bet. 2015/16:CU4, rskr. 2015/16:27
Ändring, SFS 2015:955
Rubrik: Lag (2015:955) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:13, bet. 2015/16:CU9, rskr. 2015/16:73
Ändring, SFS 2016:22
Rubrik: Lag (2016:22) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:46, bet. 2015/16:CU11, rskr. 2015/16:129
Ändring, SFS 2016:223
Rubrik: Lag (2016:223) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: upph. 50, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62 §§, rubr. närmast före 50, 54, 62 §§; ändr. 36, 47, 48, 49, 51, 52, 59, 61, 66 §§, rubr. närmast före 51, 59 §§; ny 46 a §, rubr. närmast före 46 a §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:793
Rubrik: Lag (2016:793) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 28, 31, 32, 51, 53, 64 §§; ny 29 a §
Ikraft: 2016-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:168, bet. 2015/16:CU23, rskr. 2015/16:300
Ändring, SFS 2016:1223
Rubrik: Lag (2016:1223) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:8, bet. 2016/17:KrU2, rskr. 2016/17:89
Ändring, SFS 2017:341
Rubrik: Lag (2017:341) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-06-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:129, bet. 2016/17:FiU33, rskr. 2016/17:237
Ändring, SFS 2017:427
Rubrik: Lag (2017:427) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1, 29 §§
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:132, bet. 2016/17:SoU17, rskr. 2016/17:277
Ändring, SFS 2017:695
Rubrik: Lag (2017:695) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2017:942
Rubrik: Lag (2017:942) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-11-18
Förarbeten: Prop. 2016/17:207, bet. 2017/18:TU2, rskr. 2017/18:13, direktiv 2014/94/EU
Ändring, SFS 2017:1309
Rubrik: Lag (2017:1309) om ändring i lagen (2017:695) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 § i 2017:695
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128
Ändring, SFS 2018:174
Rubrik: Lag (2018:174) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207
Ändring, SFS 2018:775
Rubrik: Lag (2018:775) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1, 29 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347
Ändring, SFS 2018:1220
Rubrik: Lag (2018:1220) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:374
Ändring, SFS 2018:1227
Rubrik: Lag (2018:1227) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427
Ändring, SFS 2018:1263
Rubrik: Lag (2018:1263) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-01-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427, prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2018:1684
Rubrik: Lag (2018:1684) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2018:2092
Rubrik: Lag (2018:2092) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1, 29 §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61
Ändring, SFS 2019:182
Rubrik: Lag (2019:182) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-07-02
Förarbeten: Prop. 2018/19:36, bet. 2018/19:TU9, rskr. 2018/19:157
Ändring, SFS 2019:420
Rubrik: Lag (2019:420) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-07-21
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Ändring, SFS 2020:170
Rubrik: Lag (2020:170) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 22 a §
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:63, bet. 2019/20:CU19, rskr. 2019/20:193, direktiv 2011/83/EU
Ändring, SFS 2020:338
Rubrik: Lag (2020:338) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 29, 36, 42, 43, 44, 45, 46 a, 51, 63 §§, rubr. närmast före 42 §; nya 41 a, 41 b, 44 a, 45 a, 50 §§, rubr. närmast före 41 a, 50 §§
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:120, bet. 2019/20:CU23, rskr. 2019/20:254
Ändring, SFS 2020:874
Rubrik: Lag (2020:874) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 2, 29 §§
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:168, bet. 2020/21:KU3, rskr. 2020/21:16
Ändring, SFS 2020:1035
Rubrik: Lag (2020:1035) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60
Ändring, SFS 2022:264
Rubrik: Lag (2022:264) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2022-05-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:85, bet. 2021/22:CU3, rskr. 2021/22:212, direktiv (EU) 2019/770
Ändring, SFS 2022:494
Rubrik: Lag (2022:494) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302
Ändring, SFS 2022:656
Rubrik: Lag (2022:656) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Omfattning: ändr. 3, 12, 22 a, 29, 30, 31, 32 §§; 12 a, 12 b, 12 c, 14 a §§, rubr. närmast före 12 b, 12 c, 14 a §§
Ikraft: 2022-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:174, bet. 2021/22:CU19, rskr. 2021/22:308, direktiv (EU) 2019/2161