Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:475 · Visa fulltext
Lag (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2008-12-14 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:76, bet. 2007/08:TU9, rskr. 2007/08:191, EUTL195/2005 s15
CELEX-nr: 32005L0047
Ändring, SFS 2010:1576
Rubrik: Lag (2010:1576) om ändring i lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
Omfattning: ny 32 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2013:614
Rubrik: Lag (2013:614) om ändring i lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
Omfattning: ändr. 25, 27 §§; nya 27 a, 27 b, 27 c, 27 d, 27 e §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU11, rskr. 2012/13:284
Ändring, SFS 2014:744
Rubrik: Lag (2014:744) om ändring i lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2022:376
Rubrik: Lag (2022:376) om ändring i lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229