Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:475 · Visa fulltext
Lag (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2008-12-14 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:76, bet. 2007/08:TU9, rskr. 2007/08:191, EUTL195/2005 s15
CELEX-nr: 32005L0047
Ändring, SFS 2010:1576
Rubrik: Lag (2010:1576) om ändring i lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
Omfattning: ny 32 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2013:614
Rubrik: Lag (2013:614) om ändring i lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
Omfattning: ändr. 25, 27 §§; nya 27 a, 27 b, 27 c, 27 d, 27 e §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU11, rskr. 2012/13:284
Ändring, SFS 2014:744
Rubrik: Lag (2014:744) om ändring i lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2022:376
Rubrik: Lag (2022:376) om ändring i lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229