Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:463 · Visa fulltext
Förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2009:668
Rubrik: Förordning (2009:668) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§; omtryck
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1606
Rubrik: Förordning (2009:1606) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 §§
Ikraft: 2010-02-01
Ändring, SFS 2010:1110
Rubrik: Förordning (2010:1110) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 16, 17 §§
Ikraft: 2010-10-31
Ändring, SFS 2010:1546
Rubrik: Förordning (2010:1546) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:316
Rubrik: Förordning (2011:316) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2011-04-20
Ändring, SFS 2011:1568
Rubrik: Förordning (2011:1568) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: nuvarande 7 § betecknas 7 a §; ändr. 1, 3, 5, 6, den nya 7 a, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 §§; nya 7, 11 a §
Ikraft: 2012-01-15
Ändring, SFS 2012:908
Rubrik: Förordning (2012:908) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 a, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 §§
Ikraft: 2013-01-15
Ändring, SFS 2013:1130
Rubrik: Förordning (2013:1130) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 a, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 §§
Ikraft: 2014-01-15
Ändring, SFS 2015:2
Rubrik: Förordning (2015:2) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 a, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraft: 2015-02-03
Ändring, SFS 2016:8
Rubrik: Förordning (2016:8) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 a, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraft: 2016-02-09
Ändring, SFS 2016:1359
Rubrik: Förordning (2016:1359) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 a, 8, 9, 11, 14, 16, 18 §§
Ikraft: 2017-01-15
Ändring, SFS 2017:1336
Rubrik: Förordning (2017:1336) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 5, 7 a, 11, 12, 13, 15 §§
Ikraft: 2018-01-16
Ändring, SFS 2018:511
Rubrik: Förordning (2018:511) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 11, 12, 16 §§
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2018:1035
Rubrik: Förordning (2018:1035) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:74
Rubrik: Förordning (2019:74) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7 a, 8, 11, 12 , 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. 2 §, rubr. närmast före 19 §; nya 5 a, 5 b, 11 b, 11 c §§, rubr. närmast före 16, 20, 21 §§
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:1314
Rubrik: Förordning (2019:1314) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 4, 5, 5 a, 11, 11 b, 12, 13, 15, 16 §§
Ikraft: 2020-01-24
Ändring, SFS 2021:43
Rubrik: Förordning (2021:43) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 2, 5, 5 a, 11, 11 b, 12, 15, 16 §§
Ikraft: 2021-04-01
Ändring, SFS 2021:1144
Rubrik: Förordning (2021:1144) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 1, 4, 5 §§
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2021:1312
Rubrik: Förordning (2021:1312) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 2, 5 a, 11, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraft: 2022-01-10
Ändring, SFS 2023:48
Rubrik: Förordning (2023:48) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 3, 5, 5 a, 5 b, 6, 8, 9, 11 c, 14, 16, 17 §§
Ikraft: 2023-03-14
Ändring, SFS 2024:2
Rubrik: Förordning (2024:2) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 5, 5 a, 15, 16 §§
Ikraft: 2024-01-30 överg.best.