Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:344 · Visa fulltext
Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:105, bet. 2007/08:SfU8, rskr. 2007/08:199
Ändring, SFS 2009:1550
Rubrik: Lag (2009:1550) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133
Ändring, SFS 2013:411
Rubrik: Lag (2013:411) om ändring i lagen (2008:388) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 4 §; ny 1 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230
Ändring, SFS 2013:647
Rubrik: Lag (2013:647) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:125, bet. 2012/13:SfU8, rskr. 2012/13:274, EUTL168/2009 s24
CELEX-nr: 32009L0052
Ändring, SFS 2017:59
Rubrik: Lag (2017:59) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:580
Rubrik: Lag (2017:580) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316
Ändring, SFS 2019:930
Rubrik: Lag (2019:930) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 1 a, 3, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:772
Rubrik: Lag (2021:772) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021-07-20
Förarbeten: Prop. 2020/21:191, bet. 2020/21:SfU28, rskr. 2020/21:412