Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:344 · Visa fulltext
Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:105, bet. 2007/08:SfU8, rskr. 2007/08:199
Ändring, SFS 2009:1550
Rubrik: Lag (2009:1550) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133
Ändring, SFS 2013:411
Rubrik: Lag (2013:411) om ändring i lagen (2008:388) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 4 §; ny 1 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230
Ändring, SFS 2013:647
Rubrik: Lag (2013:647) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:125, bet. 2012/13:SfU8, rskr. 2012/13:274, EUTL168/2009 s24
CELEX-nr: 32009L0052
Ändring, SFS 2017:59
Rubrik: Lag (2017:59) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:580
Rubrik: Lag (2017:580) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316
Ändring, SFS 2019:930
Rubrik: Lag (2019:930) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 1 a, 3, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:772
Rubrik: Lag (2021:772) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021-07-20
Förarbeten: Prop. 2020/21:191, bet. 2020/21:SfU28, rskr. 2020/21:412
Ändring, SFS 2022:1007
Rubrik: Lag (2022:1007) om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:250, bet. 2021/22:SfU31, rskr. 2021/22:435