Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:322 · Visa fulltext
Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188
Ändring, SFS 2014:627
Rubrik: Lag (2014:627) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
Omfattning: ändr. 5, 10, 11 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:549
Rubrik: Lag (2016:549) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
Omfattning: ändr. 4, 8 §§; ny 4 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232
Ändring, SFS 2019:46
Rubrik: Lag (2019:46) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2020:836
Rubrik: Lag (2020:836) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2020-11-01
Förarbeten: Prop.2019/20:169, bet. 2020/21:JuU2, rskr. 2021/21:12
Ändring, SFS 2021:763
Rubrik: Lag (2021:763) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
Omfattning: ändr. 3 a §; ny 5 a §
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:192, bet. 2020/21:JuU37, rskr. 2020/21:414
Ändring, SFS 2022:324
Rubrik: Lag (2022:324) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
Omfattning: ändr. 7 §, rubr. närmast före 7 §; nya 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 7 b §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243