Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:31 · Visa fulltext
Förordning (2008:31) om villkor vid vidareutnyttjande av information från statliga myndigheter
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: EUTL345/2003 s90
CELEX-nr: 32003L0098
Upphävd: 2010-08-01
Ändring, SFS 2010:880
Rubrik: Förordning (2010:880) om upphävande av förordningen (2008:31) om villkor vid vidareutnyttjande av information från statliga myndigheter
Omfattning: upph.
Ikraft: 2010-07-08