Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:286 · Visa fulltext
Lag (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:96, bet. 2007/08:SoU12, rskr. 2007/08:177, EUTL102/2004 s48
CELEX-nr: 32004L0023
Ändring, SFS 2008:1060
Rubrik: Lag (2008:1060) om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
Omfattning: ändr. 2, 3, 21 §§; nya 20 a, 20 b, 21 a §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:36, bet. 2008/09:SoU4, rskr. 2008/09:62, EUTL294/2006 s32
CELEX-nr: 32006L0086
Ändring, SFS 2009:524
Rubrik: Lag (2009:524) om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:855
Rubrik: Lag (2009:855) om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:676
Rubrik: Lag (2010:676) om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2012:953
Rubrik: Lag (2012:953) om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
Omfattning: ändr. 23, 24 §§
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2014:767
Rubrik: Lag (2014:767) om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
Omfattning: ändr. 19, 33 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:322
Rubrik: Lag (2015:322) om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2017:224
Rubrik: Lag (2017:224) om lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
Omfattning: ändr. 1, 2, 14, 27 §§; nya 13 a, 14 a §§
Ikraft: 2017-04-29
Förarbeten: Prop. 2016/17:88, bet. 2016/17:SoU14, rskr. 2016/17:179, direktiv (EU) 2015/566
Ändring, SFS 2018:446
Rubrik: Lag (2018:446) om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
Omfattning: upph. 26 §; ändr. 8 §; ny rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261