Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:206 · Visa fulltext
Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
Departement: Finansdepartementet RS
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:48, bet. 2007/08:SfU7, rskr. 2007/08:166
Ändring, SFS 2009:1015
Rubrik: Lag (2009:1015) om ändring i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2019:653
Rubrik: Lag (2019:653) om ändring i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:132, bet. 2019/20:SfU8, rskr. 2019/20:13
Ändring, SFS 2023:459
Rubrik: Lag (2023:459) om ändring i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:34, bet. 2022/23:FiU35, rskr. 2022/23:266
Ändring, SFS 2023:459
Rubrik: Lag (2023:459) om ändring i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:34, bet. 2022/23:FiU35, rskr. 2022/23:266