Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:193 · Visa fulltext
Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:432
Rubrik: Förordning (2008:432) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. bil. 1
Ändring, SFS 2008:790
Rubrik: Förordning (2008:790) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 2008-11-10
Ändring, SFS 2008:844
Rubrik: Förordning (2008:844) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: upph. bil.; ändr. 2, 5 §§; ny 22 §
Ikraft: 2008-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:83
Rubrik: Förordning (2011:83) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:307
Rubrik: Förordning (2011:307) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 2011-05-01
Ändring, SFS 2011:1184
Rubrik: Förordning (2011:1184) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 14, 15, 22 §§; nya 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2011:1469
Rubrik: Förordning (2011:1469) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:784
Rubrik: Förordning (2012:784) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 19 a §; ny 4 d §, rubr. närmast före 4 d §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2012:785
Rubrik: Förordning (2012:785) om ändring i förordningen (2011:1184) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 15 § i 2011:1184
Ändring, SFS 2016:1289
Rubrik: Förordning (2016:1289) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:432
Rubrik: Förordning (2017:432) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 18 §; nya 18 a, 18 b §§
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:433
Rubrik: Förordning (2017:433) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:917
Rubrik: Förordning (2017:917) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:106
Rubrik: Förordning (2018:106) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-04-15 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1593
Rubrik: Förordning (2018:1593) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:114
Rubrik: Förordning (2019:114) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 3, 18 a, 18 b, 19 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2017:432
Ikraft: 2019-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:116
Rubrik: Förordning (2019:116) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 15, 19 a §§; ny 19 b §
Ikraft: 2019-04-15