Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:193 · Visa fulltext
Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:432
Rubrik: Förordning (2008:432) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. bil. 1
Ändring, SFS 2008:790
Rubrik: Förordning (2008:790) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 2008-11-10
Ändring, SFS 2008:844
Rubrik: Förordning (2008:844) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: upph. bil.; ändr. 2, 5 §§; ny 22 §
Ikraft: 2008-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:83
Rubrik: Förordning (2011:83) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:307
Rubrik: Förordning (2011:307) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 2011-05-01
Ändring, SFS 2011:1184
Rubrik: Förordning (2011:1184) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 14, 15, 22 §§; nya 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2011:1469
Rubrik: Förordning (2011:1469) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:784
Rubrik: Förordning (2012:784) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 19 a §; ny 4 d §, rubr. närmast före 4 d §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2012:785
Rubrik: Förordning (2012:785) om ändring i förordningen (2011:1184) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 15 § i 2011:1184
Ändring, SFS 2016:1289
Rubrik: Förordning (2016:1289) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:432
Rubrik: Förordning (2017:432) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 18 §; nya 18 a, 18 b §§
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:433
Rubrik: Förordning (2017:433) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:917
Rubrik: Förordning (2017:917) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:106
Rubrik: Förordning (2018:106) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-04-15 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1593
Rubrik: Förordning (2018:1593) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:114
Rubrik: Förordning (2019:114) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 3, 18 a, 18 b, 19 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2017:432
Ikraft: 2019-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:116
Rubrik: Förordning (2019:116) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd
Omfattning: ändr. 15, 19 a §§; ny 19 b §
Ikraft: 2019-04-15