Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1396 · Visa fulltext
Förordning (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2009-02-01
Ändring, SFS 2013:348
Rubrik: Förordning (2013:348) om ändring i förordningen (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2014:1178
Rubrik: Förordning (2014:1178) om ändring i förordningen (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:513
Rubrik: Förordning (2017:513) om ändring i förordningen (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2017-07-02
Ändring, SFS 2019:444
Rubrik: Förordning (2019:444) om ändring i förordningen (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen
Omfattning: upph. 1 a §
Ikraft: 2019-06-30