Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1300 · Visa fulltext
Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Departement: Infrastrukturdepartementet RST US
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:1451
Rubrik: Förordning (2009:1451) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:182
Rubrik: Förordning (2010:182) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Omfattning: ändr. 1, 10, 11, 13, 15, 16 §§; nya 16 a, 16 b §§, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft: 2010-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:790
Rubrik: Förordning (2010:790) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2010:1837
Rubrik: Förordning (2010:1837) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 20 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:674
Rubrik: Förordning (2011:674) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Omfattning: ny 10 a §
Ikraft: 2012-06-17
Förarbeten: EUTL131/2009 s132
CELEX-nr: 32009L0021
Ändring, SFS 2011:1226
Rubrik: Förordning (2011:1226) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Omfattning: ändr. 13, 14 §§
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:792
Rubrik: Förordning (2012:792) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:169
Rubrik: Förordning (2013:169) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Omfattning: ny 11 a §
Ikraft: 2013-05-01
Ändring, SFS 2015:10
Rubrik: Förordning (2015:10) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Omfattning: ändr. 11, 20 §§; nya 7, 12 a, 12 b §§
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2015:347
Rubrik: Förordning (2015:347) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2015-06-12
Ändring, SFS 2015:362
Rubrik: Förordning (2015:362) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2016:142
Rubrik: Förordning (2016:142) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Omfattning: ny 17 a §
Ikraft: 2016-04-15
Ändring, SFS 2018:133
Rubrik: Förordning (2018:133) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Omfattning: ändr. 20 §; ny 21 §
Ikraft: 2018-05-01
Ändring, SFS 2019:395
Rubrik: Förordning (2019:395) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2021:235
Rubrik: Förordning (2021:235) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2021-05-01
Ändring, SFS 2021:513
Rubrik: Förordning (2021:513) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2022:423
Rubrik: Förordning (2022:423) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 5 §; ny 5 a §
Ikraft: 2022-06-01
Ändring, SFS 2022:542
Rubrik: Förordning (2022:542) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Omfattning: ny 6 a §
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2022:1168
Rubrik: Förordning (2022:1168) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Omfattning: ny 11 b §
Ikraft: 2022-07-25
Ändring, SFS 2022:1415
Rubrik: Förordning (2022:1415) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen
Omfattning: ny 6 b §
Ikraft: 2022-10-10