Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1049 · Visa fulltext
Lag (2008:1049) om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2008-12-31
Förarbeten: Prop. 2008/09:26, bet. 2008/09:MJU5, rskr. 2008/09:44, EUTL343/2007 s1
CELEX-nr: 32007R1523
Ändring, SFS 2014:708
Rubrik: Lag (2014:708) om ändring i lagen (2008:1049) om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.
Omfattning: ändr. 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262