Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1038 · Visa fulltext
Lag (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:165, bet. 2008/09:CU6, rskr. 2008/09:35, EUTL1999/2007 s1
CELEX-nr: 32007R0861
Ändring, SFS 2017:413
Rubrik: Lag (2017:413) om ändring i lagen (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande
Omfattning: ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2017-07-14
Förarbeten: Prop. 2016/17:123, bet. 2016/17:CU19, rskr. 2016/17:261