Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:9 · Visa fulltext
Lag (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 2008-02-15
Förarbeten: Prop. 2007/08:20, bet. 2007/08:AU3, rskr. 2007/08:122, EUTL310/2005 s 1
CELEX-nr: 32005L0056
Ändring, SFS 2011:431
Rubrik: Lag (2011:431) om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
Omfattning: ändr. 4, 46 §§
Ikraft: 2011-06-06
Förarbeten: Prop. 2010/11:60, bet. 2010/11:AU6, rskr. 2010/11:224, EUTL310/2005 s1
CELEX-nr: 32005L0056
Ändring, SFS 2018:1474
Rubrik: Lag (2018:1474) om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:214, bet. 2017/18:AU14, rskr. 2017/18:428