Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:850 · Visa fulltext
Förordning (2008:850) med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2008-11-10
Upphävd: 2016-07-01
Ändring, SFS 2011:838
Rubrik: Förordning (2011:838) om ändring i förordningen (2008:850) med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
Omfattning: ändr. 1, 5 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2015:1040
Rubrik: Förordning (2015:1040) om ändring i förordningen (2008:850) med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
Omfattning: ändr. 1, 5 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2016-02-01
Ändring, SFS 2016:816
Rubrik: Förordning (2016:816) om upphävande av förordningen (2008:850) med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
Omfattning: upph.