Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:812 · Visa fulltext
Lag (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2008-10-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, rskr. 2008/09:16
Ändring, SFS 2011:206
Rubrik: Lag (2011:206) om ändring i lagen (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14, rskr. 2010/11:177