Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:793 · Visa fulltext
Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2008-11-15
Ändring, SFS 2010:233
Rubrik: Förordning (2010:233) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 7, 9 §§
Ikraft: 2010-04-15 överg.best.
Ändring, SFS 2011:522
Rubrik: Förordning (2011:522) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 8, 9 §§
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:727
Rubrik: Förordning (2012:727) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
Omfattning: ändr. 1, 2, 12 §§
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2014:1001
Rubrik: Förordning (2014:1001) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
Omfattning: ändr. 1, 9, 12 §§
Ikraft: 2014-08-05
Ändring, SFS 2016:902
Rubrik: Förordning (2016:902) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2016-11-08
Ändring, SFS 2017:541
Rubrik: Förordning (2017:541) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2017-07-15
Ändring, SFS 2019:571
Rubrik: Förordning (2019:571) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
Omfattning: upph. 12 §; ändr. 1 §
Ikraft: 2020-01-01