Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:778 · Visa fulltext
Förordning (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:100, utg.omr. 8, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222
Ändring, SFS 2010:1344
Rubrik: Förordning (2010:1344) om fortsatt giltighet av förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2011:1089
Rubrik: Förordning (2011:1089) om fortsatt giltighet av förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar
Omfattning: forsatt. giltighet
Ändring, SFS 2012:897
Rubrik: Förordning (2012:897) om fortsatt giltighet av förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2013:947
Rubrik: Förordning (2013:947) om fortsatt giltighet av förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2014:1482
Rubrik: Förordning (2014:1482) om fortsatt giltighet av förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar
Omfattning: upph. tidsbegränsning
Ikraft: 2015-01-01