Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:567 · Visa fulltext
Diskrimineringslag (2008:567)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet MRD
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219, EGTL45/1975 s9, EGTL39/1976 s40, EGTL269/2002 s15, EGTL6/1979 s24, EGTL359/1986 s56, EGTL14/1998 s6, EGTL180/2000 s22, EGTL303/2000 s16, EGTL2/2001 s42, EUTL373/2004 s37, EUTL204/2006 s23
CELEX-nr: 31975L0117, 31976L0207, 32002L0073, 31979L0007, 31986L0613, 31997L0080, 32000L0043, 32000L0043, 32000L0078, 32000L0078R/01/, 32004L0113, 32006L0054
Ändring, SFS 2009:526
Rubrik: Lag (2009:526) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 3 kap. 12 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:464
Rubrik: Lag (2010:464) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 2 kap. 15, 16 §§, rubr. närmast före 2 kap. 15 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Ändring, SFS 2010:861
Rubrik: Lag (2010:861) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5, 6 §, 3 kap. 14 §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1979
Rubrik: Lag (2010:1979) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4, 7 §§; ny 4 kap. 15 a §, rubr. närmast före 4 kap. 15 a §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:742
Rubrik: Lag (2011:742) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §, ny 5 kap. 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254
Ändring, SFS 2012:483
Rubrik: Lag (2012:483) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12, 19 §§, 6 kap. 1 §; ny 2 kap. 12 a §
Ikraft: 2012-12-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:122, bet. 2011/12:AU11, rskr. 2011/12:267
Ändring, SFS 2012:673
Rubrik: Lag (2012:673) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 a, 13, 14, 17 §§, 6 kap. 1 §; nya 2 kap. 12 b, 13 a, 13 b, 14 a, 14 b §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:159, bet. 2012/13:AU3, rskr. 2012/13:21
Ändring, SFS 2012:913
Rubrik: Lag (2012:913) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 4 kap. 18 §
Ikraft: 2013-02-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113
Ändring, SFS 2014:958
Rubrik: Lag (2014:958) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4, 5 §§, 2 kap. 1, 5 §§, 3 kap. 14, 15, 16 §§, 4 kap. 18 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, rubr. närmast före 1 kap. 5 §; ny 2 kap. 12 c §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:198, bet. 2013/14:AU8, rskr. 2013/14:367
Ändring, SFS 2016:828
Rubrik: Lag (2016:828) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: upph. 3 kap.; ändr. 2 kap. 19 §, 4 kap. 5 §; nya 3 kap., 4 kap. 1 a §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:135, bet. 2015/16:AU10, rskr. 2015/16:304
Ändring, SFS 2017:282
Rubrik: Lag (2017:282) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 4 kap. 18 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208
Ändring, SFS 2017:1081
Rubrik: Lag (2017:1081) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 c §
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:220, bet. 2017/18:AU3, rskr. 2017/18:29
Ändring, SFS 2017:1128
Rubrik: Lag (2017:1128) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 2 kap. 14 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47
Ändring, SFS 2022:848
Rubrik: Lag (2022:848) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §
Ikraft: 2022-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365
Ändring, SFS 2023:352
Rubrik: Lag (2023:352) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §
Ikraft: 2023-07-02
Förarbeten: Prop. 2022/23:94, bet. 2022/23:UbU14, rskr. 2022/23:207
Ändring, SFS 2024:242
Rubrik: Lag (2024:242) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2025-07-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:SoU22, rskr. 2023/24:160