Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:526 · Visa fulltext
Fjärrvärmeförordning (2008:526)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2012:600
Rubrik: Förordning (2012:600) om ändring i fjärrvärmeförordningen (2008:526)
Omfattning: nya 1 a, 1 b §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:446
Rubrik: Förordning (2014:446) om ändring i fjärrvärmeförordningen (2008:526)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2022:337
Rubrik: Förordning (2022:337) om ändring i fjärrvärmeförordningen (2008:526)
Omfattning: upph. 1 a, 1 b §§; nuvarande 2, 3, 5, 6 §§ betecknas 5, 6, 2, 3 §§; ändr. 1 §, nya 2, 4 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 1, 7, 8 §§
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: direktiv 2012/27/EU