Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:450 · Visa fulltext
Lag (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218, EUTL338/2003 s1
CELEX-nr: 32003R2201
Ändring, SFS 2012:323
Rubrik: Lag (2012:323) om ändring i lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen
Omfattning: ändr. 6 §; ny 8 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219
Ändring, SFS 2012:828
Rubrik: Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)
Omfattning: ikrafttr. av 2012:323
Ändring, SFS 2014:931
Rubrik: Lag (2014:931) om ändring i lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2015-01-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380