Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:437 · Visa fulltext
Förordning (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och vattenbruk
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: EUTL337/2007 s35, EUTL193/2007 s6, EUTL379/2006 s5, EGTL83/2000 s35
CELEX-nr: 32007R1535, 32007R0875, 32006R1998, 32000R0104
Ändring, SFS 2011:649
Rubrik: Förordning (2011:649) om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn
Omfattning: ändr. 8, 9, 11 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2013:476
Rubrik: Förordning (2013:476) om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn
Omfattning: upph. 10 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2015:554
Rubrik: Förordning (2015:554) om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn
Omfattning: upph. 3, 8 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 §§
Ikraft: 2015-09-25
Ändring, SFS 2016:387
Rubrik: Förordning (2016:387) om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och vattenbruk
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2016-06-01
Ändring, SFS 2020:175
Rubrik: Förordning (2020:175) om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och sektorn för fiskeri och vattenbruk
Omfattning: ändr. 4, 5, §§
Ikraft: 2020-05-01