Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:360 · Visa fulltext
Patientdataförordning (2008:360)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:1061
Rubrik: Förordning (2008:1061) om ändring i patientdataförordningen (2008:360)
Omfattning: ny 4 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: EUTL294/2006 s32
CELEX-nr: 32006L0086
Ändring, SFS 2010:414
Rubrik: Förordning (2010:414) om ändring i patientdataförordningen (2008:360)
Omfattning: ny 5 §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2012:692
Rubrik: Förordning (2012:692) om ändring i patientdataförordningen (2008:360)
Omfattning: ny 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:124
Rubrik: Förordning (2013:124) om ändring i patientdataförordningen (2008:360)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2013-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1502
Rubrik: Förordning (2018:1502) om ändring i patientdataförordningen (2008:360)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018-08-15
Ändring, SFS 2019:1069
Rubrik: Förordning (2019:1069) om ändring i patientdataförordningen (2008:360)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:1125
Rubrik: Förordning (2020:1125) om ändring i patientdataförordningen (2008:360)
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 6 §§
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2022:924
Rubrik: Förordning (2022:924) om ändring i patientdataförordningen (2008:360)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2023-01-01