Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:31 · Visa fulltext
Förordning (2008:31) om villkor vid vidareutnyttjande av information från statliga myndigheter
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: EUTL345/2003 s90
CELEX-nr: 32003L0098
Upphävd: 2010-08-01
Ändring, SFS 2010:880
Rubrik: Förordning (2010:880) om upphävande av förordningen (2008:31) om villkor vid vidareutnyttjande av information från statliga myndigheter
Omfattning: upph.
Ikraft: 2010-07-08