Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:263 · Visa fulltext
Fjärrvärmelag (2008:263)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:60, bet, 2007/08:NU11, rskr. 2007/08:184
Ändring, SFS 2011:934
Rubrik: Lag (2011:934) om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
Omfattning: ändr. 6 §; nya 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:73, bet. 2010/11:NU18, rskr. 2010/11:307
Ändring, SFS 2011:1423
Rubrik: Lag (2011:1423) om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2014:272
Rubrik: Lag (2014:272) om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
Omfattning: ändr. 6 §; nya 6 c, 6 d §§
Ikraft: 2014-06-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221
Ändring, SFS 2014:444
Rubrik: Lag (2014:444) om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
Omfattning: ändr. 2, 54 §§, rubr. närmast före 37 §; nya 37 a, 37 b, 37 c, 37 d §§
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:187, bet. 2013/14:NU23, rskr. 2013/14:269
Ändring, SFS 2014:577
Rubrik: Lag (2014:577) om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280
Ändring, SFS 2016:120
Rubrik: Lag (2016:120) om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Ändring, SFS 2017:197
Rubrik: Lag (2017:197) om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
Omfattning: ändr. 39 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:73, bet. 2016/17:NU10, rskr. 2016/17:165
Ändring, SFS 2017:753
Rubrik: Lag (2017:753) om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
Omfattning: ändr. 38, 39 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:729
Rubrik: Lag (2018:729) om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2022:334
Rubrik: Lag (2022:334) om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 6 §; ändr. 6, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 52, 53, 54 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:124, bet. 2021/22:NU18, rskr. 2021/22:239, direktiv 2012/27/EU