Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:218 · Visa fulltext
Badvattenförordning (2008:218)
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2008-05-24 överg.best.
Förarbeten: EUTL64/2006 s37
CELEX-nr: 32006L0007
Ändring, SFS 2011:637
Rubrik: Förordning (2011:637) om ändring i badvattenförordningen (2008:218)
Omfattning: ändr. 20, 21, 22 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: EUTL64/2006 s37, EUTL188/2009 s14
CELEX-nr: 32006L0007, 32009R0596
Ändring, SFS 2012:258
Rubrik: Förordning (2012:258) om ändring i badvattenförordningen (2008:218)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2012-05-31
Ändring, SFS 2018:2111
Rubrik: Förordning (2018:2111) om ändring i badvattenförordningen (2008:218)
Omfattning: ändr. 1, 2, 11 §§
Ikraft: 2019-01-11