Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1401 · Visa fulltext
Förordning (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet MRD
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2011:169
Rubrik: Förordning (2011:169) om ändring i förordningen (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen
Omfattning: upph. 9 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.