Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1050 · Visa fulltext
Förordning (2008:1050) om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2008-12-31
Förarbeten: EUTL343/2007 s1
CELEX-nr: 32007R1523