Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:980 · Visa fulltext
Lag (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11
Ändring, SFS 2010:367
Rubrik: Lag (2010:367) om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255
Ändring, SFS 2012:38
Rubrik: Lag (2012:38) om ändring i lagen (2010:367) om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet
Omfattning: ändr. 1 § i 2010:367
Förarbeten: Prop. 2011/12:37, bet. 2011/12:JuU16, rskr. 2011/12:119
Ändring, SFS 2014:652
Rubrik: Lag (2014:652) om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:1707
Rubrik: Lag (2018:1707) om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10
Ändring, SFS 2019:548
Rubrik: Lag (2019:548) om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:96, bet. 2018/19:JuU28, rskr. 2018/19:297
Ändring, SFS 2019:1183
Rubrik: Lag (2019:1183) om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44
Ändring, SFS 2022:707
Rubrik: Lag (2022:707) om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:131, bet. 2021/22:JuU30, rskr. 2021/22:323