Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:964 · Visa fulltext
Förordning (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut
Departement: Infrastrukturdepartementet RST US
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:1340
Rubrik: Förordning (2008:1340) om ändring i förordningen (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:1358
Rubrik: Förordning (2010:1358) om ändring i förordningen (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 7 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:554
Rubrik: Förordning (2011:554) om ändring i förordningen (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2012:13
Rubrik: Förordning (2012:13) om ändring i förordningen (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-02-01
Ändring, SFS 2016:1263
Rubrik: Förordning (2016:1263) om ändring i förordningen (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2017-02-01