Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:951 · Visa fulltext
Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED D
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:55, bet. 2006/07:TU16, rskr. 2006/07:205, EUTL77/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0460
Ändring, SFS 2008:578
Rubrik: Förordning (2008:578) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
Omfattning: upph. 3 §, rubr. närmast före 3 §; ändr. 8 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:55, bet. 2006/07:TU16, rskr. 2006/07:205
Ändring, SFS 2008:1329
Rubrik: Förordning (2008:1329) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
Omfattning: ändr. 1, 4 §§; ny 1 a §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:1050
Rubrik: Förordning (2010:1050) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 19, 20 §§
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2010:1913
Rubrik: Förordning (2010:1913) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 1, 2, 4, 7, 11 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: EUTL77/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0460
Ändring, SFS 2011:593
Rubrik: Förordning (2011:593) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
Omfattning: ändr. 4, 9 §§; ny 6 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: EGTL108/2002 s33, EUTL337/2009 s37, EGTL108/2002 s51, EUTL337/2009 s11
CELEX-nr: 32002L0021, 32009L0140, 32002L0022, 32009L0136
Ändring, SFS 2014:8
Rubrik: Förordning (2014:8) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
Omfattning: ändr. 7, 13 §§
Ikraft: 2014-03-01
Förarbeten: EUTL165/2013 s41
CELEX-nr: 32013R0526
Ändring, SFS 2014:163
Rubrik: Förordning (2014:163) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2014-06-01
Ändring, SFS 2014:1441
Rubrik: Förordning (2014:1441) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
Omfattning: ändr. 4 §; ny 15 a §
Ikraft: 2015-01-15
Ändring, SFS 2016:603
Rubrik: Förordning (2016:603) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
Omfattning: ändr. 4, 17, 19, 20 §§
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:1262
Rubrik: Förordning (2016:1262) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
Omfattning: ändr. 4 §; ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2017-02-01
Ändring, SFS 2018:36
Rubrik: Förordning (2018:36) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-04-01
Ändring, SFS 2018:385
Rubrik: Förordning (2018:385) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:1183
Rubrik: Förordning (2018:1183) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2019:191
Rubrik: Förordning (2019:191) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
Omfattning: ändr. 4, 7, 19, 20 §§; ny 3 §
Ikraft: 2019-05-15
Ändring, SFS 2019:1061
Rubrik: Förordning (2019:1061) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1227
Rubrik: Förordning (2019:1227) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
Omfattning: ny 6 b §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1303
Rubrik: Förordning (2019:1303) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
Omfattning: ändr. 7, 11 §§
Ikraft: 2020-01-15