Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:90 · Visa fulltext
Vägmärkesförordning (2007:90)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2007-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:448
Rubrik: Förordning (2007:448) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §, 2 kap 8, 10, 12, 20, 24, 30 §§, 3 kap 14, 15 §§, 4 kap 5, 7, 9 §§, rubr. närmast före 3 kap 13 §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2008:45
Rubrik: Förordning (2008:45) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap 8, 27 §§, 8 kap 1 §
Ikraft: 2008-11-01
Ändring, SFS 2008:189
Rubrik: Förordning (2008:189) om ändring i förordningen (2008:45) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. ikrafttr. till 2008:45
Ändring, SFS 2008:191
Rubrik: Förordning (2008:191) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap 24 §
Ikraft: 2008-06-01
Ändring, SFS 2008:1073
Rubrik: Förordning (2008:1073) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2008:1180
Rubrik: Förordning (2008:1180) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 1 kap 9 §, 2 kap 5, 8, 12, 13, 17, 20, 26 §§, 8 kap 1, 2, 3 §§, 9 kap 3 §, p 4, 5 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:220
Rubrik: Förordning (2009:220) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2009-04-29
Ändring, SFS 2010:156
Rubrik: Förordning (2010:156) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 3 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:218
Rubrik: Förordning (2010:218) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 8, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§, 8 kap. 5 §; ny 2 kap. 13 a §
Ikraft: 2010-05-15
Ändring, SFS 2010:2035
Rubrik: Förordning (2010:2035) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 28 §
Ikraft: 2011-02-15
Ändring, SFS 2011:1221
Rubrik: Lag (2011:1221) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 8, 10, 30 §§
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:245
Rubrik: Förordning (2012:245) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2012-06-01
Ändring, SFS 2012:300
Rubrik: Förordning (2012:300) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 24, 28, 30 §§
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2014:1038
Rubrik: Förordning (2014:1038) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, 4 kap. 8 §
Ikraft: 2014-09-01
Ändring, SFS 2014:1279
Rubrik: Förordning (2014:1279) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 8 kap. 3 §, 9 kap. 3 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:932
Rubrik: Förordning (2015:932) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8, 28 §§
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:303
Rubrik: Förordning (2016:303) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §
Ikraft: 2016-05-01
Ändring, SFS 2017:923
Rubrik: Förordning (2017:923) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: upph. 3 kap. 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 3 kap. 16 §; ändr. 1 kap. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§, 2 kap. 1, 5, 7, 8, 12, 13, 13 a, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 6, 10, 12, 19, 20, 21 §§, 4 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 5 kap. 1, 2 §§, 6 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1, 2, 5 §§, rubr. närmast före 3 kap. 19 §, p 4, 5 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 2 kap. 13 b §, 6 kap. 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2017-12-01
Ändring, SFS 2018:101
Rubrik: Förordning (2018:101) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §
Ikraft: 2018-04-01
Ändring, SFS 2018:384
Rubrik: Förordning (2018:384) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:1558
Rubrik: Förordning (2018:1558) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 21, 23 §§, 4 kap. 8 §
Ikraft: 2018-10-15
Ändring, SFS 2018:1561
Rubrik: Förordning (2018:1561) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:93
Rubrik: Förordning (2019:93) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:393
Rubrik: Förordning (2019:393) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2020:844
Rubrik: Förordning (2020:844) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2020-12-01