Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:90 · Visa fulltext
Vägmärkesförordning (2007:90)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2007-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:448
Rubrik: Förordning (2007:448) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §, 2 kap 8, 10, 12, 20, 24, 30 §§, 3 kap 14, 15 §§, 4 kap 5, 7, 9 §§, rubr. närmast före 3 kap 13 §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2008:45
Rubrik: Förordning (2008:45) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap 8, 27 §§, 8 kap 1 §
Ikraft: 2008-11-01
Ändring, SFS 2008:189
Rubrik: Förordning (2008:189) om ändring i förordningen (2008:45) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. ikrafttr. till 2008:45
Ändring, SFS 2008:191
Rubrik: Förordning (2008:191) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap 24 §
Ikraft: 2008-06-01
Ändring, SFS 2008:1073
Rubrik: Förordning (2008:1073) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2008:1180
Rubrik: Förordning (2008:1180) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 1 kap 9 §, 2 kap 5, 8, 12, 13, 17, 20, 26 §§, 8 kap 1, 2, 3 §§, 9 kap 3 §, p 4, 5 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:220
Rubrik: Förordning (2009:220) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2009-04-29
Ändring, SFS 2010:156
Rubrik: Förordning (2010:156) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 3 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:218
Rubrik: Förordning (2010:218) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 8, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§, 8 kap. 5 §; ny 2 kap. 13 a §
Ikraft: 2010-05-15
Ändring, SFS 2010:2035
Rubrik: Förordning (2010:2035) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 28 §
Ikraft: 2011-02-15
Ändring, SFS 2011:1221
Rubrik: Lag (2011:1221) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 8, 10, 30 §§
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:245
Rubrik: Förordning (2012:245) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2012-06-01
Ändring, SFS 2012:300
Rubrik: Förordning (2012:300) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 24, 28, 30 §§
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2014:1038
Rubrik: Förordning (2014:1038) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, 4 kap. 8 §
Ikraft: 2014-09-01
Ändring, SFS 2014:1279
Rubrik: Förordning (2014:1279) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 8 kap. 3 §, 9 kap. 3 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:932
Rubrik: Förordning (2015:932) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8, 28 §§
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:303
Rubrik: Förordning (2016:303) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §
Ikraft: 2016-05-01
Ändring, SFS 2017:923
Rubrik: Förordning (2017:923) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: upph. 3 kap. 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 3 kap. 16 §; ändr. 1 kap. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§, 2 kap. 1, 5, 7, 8, 12, 13, 13 a, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 6, 10, 12, 19, 20, 21 §§, 4 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 5 kap. 1, 2 §§, 6 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1, 2, 5 §§, rubr. närmast före 3 kap. 19 §, p 4, 5 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 2 kap. 13 b §, 6 kap. 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2017-12-01
Ändring, SFS 2018:101
Rubrik: Förordning (2018:101) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §
Ikraft: 2018-04-01
Ändring, SFS 2018:384
Rubrik: Förordning (2018:384) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:1558
Rubrik: Förordning (2018:1558) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 21, 23 §§, 4 kap. 8 §
Ikraft: 2018-10-15
Ändring, SFS 2018:1561
Rubrik: Förordning (2018:1561) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:93
Rubrik: Förordning (2019:93) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:393
Rubrik: Förordning (2019:393) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2020:844
Rubrik: Förordning (2020:844) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2020-12-01
Ändring, SFS 2023:70
Rubrik: Förordning (2023:70) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)
Omfattning: ändr. 2 kap. 17 §
Ikraft: 2023-08-31