Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:854 · Visa fulltext
Förordning (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2010:655
Rubrik: Förordning (2010:655) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2010:1469
Rubrik: Förordning (2010:1469) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2012:898
Rubrik: Förordning (2012:898) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:943
Rubrik: Förordning (2013:943) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk
Omfattning: ny 3 b §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2015:723
Rubrik: Förordning (2015:723) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk
Omfattning: ändr. 1, 3, 3 b, 5 §§; nya 1 a, 1 b §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:577
Rubrik: Förordning (2016:577) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2018:265
Rubrik: Förordning (2018:265) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-05-21
Ändring, SFS 2018:2101
Rubrik: Förordning (2018:2101) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:214
Rubrik: Förordning (2020:214) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2020-06-01
Ändring, SFS 2020:1234
Rubrik: Förordning (2020:1234) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk
Omfattning: ändr. 3 §; ny 3 c §
Ikraft: 2021-01-01