Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:853 · Visa fulltext
Förordning (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: EGTL358/2002 s59, EUTL199/2007 s30, EGTL297/2001 s7, EUTL129/2004 s1
CELEX-nr: 32002R2371, 32007R0863, 32001D0792, 32004R0724
Upphävd: 2019-04-01
Ändring, SFS 2010:525
Rubrik: Förordning (2010:525 ) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen
Omfattning: upph. 14 §; ändr. 1, 4, 11, 19, 25 §§
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2011:534
Rubrik: Förordning (2011:534) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: EUTL314/2007 s9
CELEX-nr: 32007D0779
Ändring, SFS 2012:593
Rubrik: Förordning (2012:593) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen
Omfattning: ändr. 5, 7, 8, 12, 13 §§
Ikraft: 2012-10-22
Förarbeten: EUTL129/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0724
Ändring, SFS 2014:438
Rubrik: Förordning (2014:438) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:1556
Rubrik: Förordning (2014:1556) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen
Omfattning: ändr. 8, 12, 13 §§
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2015:306
Rubrik: Förordning (2015:306) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen
Omfattning: ny 15 a §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: direktiv 2013/30/EU
Ändring, SFS 2018:480
Rubrik: Förordning (2018:480) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:84
Omfattning: upph.