Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:846 · Visa fulltext
Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL161/2006 s12, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL161/2006 s1, EGTL244/2000 s1, EGTL279/2001 s1
CELEX-nr: 32006L0040, 1998L0034, 31998L0048, 32006R0842, 32000R2037, 32001R2031
Upphävd: 2017-01-01
Ändring, SFS 2008:260
Rubrik: Förordning (2008:260) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008-06-01
Ändring, SFS 2009:382
Rubrik: Förordning (2009:382) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
Omfattning: upph. 4, 25 och 31, 32, 33 §§, rubr. närmast före 31 §, bil. 4; nuvarande 35, 36, 37, 38, 39 §§ betecknas 58, 59, 60, 61, 62 §§, nuvarande 40, 41, 42 §§ betecknas 47, 48, 49 §§; ändr. 1, 2, 5, 6, 20, 26, 29, 34 §§, rubr. närmast före 40, 41, 42 §§ sätts närmast före de nya 47, 48, 49 §§; nya 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 §§, rubr. närmast före 35, 45, 46, 51 §§
Ikraft: 2009-06-15 överg.best.
Förarbeten: EUTL161/2006 s1, EGTL244/2000 s1, EUTL92/2008 s3, EUTL92/2008 s12, EUTL92/2008 s17, EUTL92/2008 s21, EUTL92/2008 s25, EUTL332/2007 s25, EGTL279/2001 s1
CELEX-nr: 32006R0842, 32000R2037, 32008R0303, 32008R0304, 32008R0305, 32008R0306, 32008R0307, 32007R1494, 32001R2031
Ändring, SFS 2009:908
Rubrik: Förordning (2009:908) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
Omfattning: ändr. p 9 övergångsbest. till 2009:382
Ikraft: 2009-08-01
Ändring, SFS 2009:1432
Rubrik: Förordning (2009:1432) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
Omfattning: ändr. 1, 23 §§; nya 25, 31, 32, 33 §§, rubr. närmast före 31 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: EGTL24/1998 s37, EUTL363/2006 s81
CELEX-nr: 31998L0034, 32006L0096
Ändring, SFS 2009:1605
Rubrik: Förordning (2009:1605) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
Omfattning: upph. 58, 59, 60, 61, 62 §§; ändr. 2, 5, 6, 7, 16, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 §§, rubr. närmast före 51 §, p 9 övergångsbest. till 2009:382; omtryck
Ikraft: 2010-02-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EUTL363/2006 s81, EUTL161/2006 s1, EUTL286/2009 s1, EUTL92/2008 s3, EUTL92/2008 s12, EUTL92/2008 s17, EUTL92/2008 s21, EUTL92/2008 s25, EUTL332/2007 s25, EUTL279/2001 s1
CELEX-nr: 31998L0034, 32006L0096, 32006R0842, 32009R1005, 32008R0303, 32008R0304,32008R0305, 2008R0306, 32008R0307, 2007R1494, 32001R2031
Ändring, SFS 2010:609
Rubrik: Förordning (2010:609) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2010-07-15
Ändring, SFS 2011:51
Rubrik: Förordning (2011:51) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
Omfattning: ny 58 §, rubr. närmast före 58 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:447
Rubrik: Förordning (2011:447) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
Omfattning: upph. 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21 §§; ändr. 1, 10, 16, 18, 24 §§; nya 24 a, 31 a §§
Ikraft: 2011-06-15
Förarbeten: EUTL218/2010 s2
CELEX-nr: 32010R0744
Ändring, SFS 2011:825
Rubrik: Förordning (2011:825) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
Omfattning: ändr. 3, 35, 37 §§
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2015:19
Rubrik: Förordning (2015:19) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
Omfattning: upph. bil. 1, 2, 3
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2016:586
Rubrik: Förordning (2016:586) om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:805
Rubrik: Förordning (2016:805) om ändring i förordningen (2007:846) om flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2016:1128
Omfattning: upph.