Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:825 · Visa fulltext
Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Departement: Finansdepartementet SFÖ
Ikraft: 2008-01-01
Upphävd: 2017-11-01
Ändring, SFS 2008:284
Rubrik: Förordning (2008:284) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: nya 64, 65 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:55, bet. 2006/07:TU16, rskr. 2006/07:205
Ändring, SFS 2008:1262
Rubrik: Förordning (2008:1262) om ändring i förordningen (2008:284) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 65 § i 2008:284
Ändring, SFS 2008:1346
Rubrik: Förordning (2008:1346) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 44, 45, 54 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:95
Rubrik: Förordning (2009:95) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2009-03-15
Förarbeten: EUTL210/2006 s25, EUTL210/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1083, 32006R1080
Ändring, SFS 2009:1377
Rubrik: Förordning (2009:1377) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2009:1475
Rubrik: Förordning (2009:1475) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 15 §; ny 40 a §, rubr. närmast före 40 a §
Ikraft: 2010-02-01
Ändring, SFS 2010:158
Rubrik: Förordning (2010:158) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:215
Rubrik: Förordning (2010:215) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2010-05-01
Ändring, SFS 2010:496
Rubrik: Förordning (2010:496) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2010-07-15
Ändring, SFS 2010:962
Rubrik: Förordning (2010:962) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 20, 21 §§
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2010:1165
Rubrik: Förordning (2010:1165) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 62, 63 §§, rubr. närmast före 62 §
Ikraft: 2010-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1754
Rubrik: Förordning (2010:1754) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:164
Rubrik: Förordning (2011:164) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: EUTL210/2006 s25, EUTL210/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1083, 32006R1080
Ändring, SFS 2011:842
Rubrik: Förordning (2011:842) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-08-01
Ändring, SFS 2011:1238
Rubrik: Förordning (2011:1238) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: upph. 17, 18, 19, 20, 21 §§; ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 2012-06-01
Ändring, SFS 2011:1497
Rubrik: Förordning (2011:1497) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 6 §; nya 66, 67, 68 §§, rubr. närmast före 66 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2013:815
Rubrik: Förordning (2013:815) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 5 §; ny 5 a §
Ikraft: 2013-12-15
Ändring, SFS 2013:981
Rubrik: Förordning (2013:981) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:1086
Rubrik: Förordning (2014:1086) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 66 §
Ikraft: 2014-11-01
Ändring, SFS 2015:935
Rubrik: Förordning (2015:935) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2016-01-12
Ändring, SFS 2015:1060
Rubrik: Förordning (2015:1060) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 52 §
Ikraft: 2016-04-01
Ändring, SFS 2016:664
Rubrik: Förordning (2016:664) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 62, 63 §§
Ikraft: 2016-07-15
Ändring, SFS 2016:1365
Rubrik: Förordning (2016:1365) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: upph. 62, 63 §§, rubr. närmast före 62 §
Ikraft: 2017-02-01
Ändring, SFS 2017:222
Rubrik: Förordning (2017:222) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2017:250
Rubrik: Förordning (2017:250) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2017:868
Omfattning: upph.