Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:813 · Visa fulltext
Förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 2007-12-03 överg.best.
Ändring, SFS 2007:933
Rubrik: Förordning (2007:933) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: nuvarande 16 § betecknas 16 a §; ändr. 2, 3, 7, 9, 15, den nya 16 a, 17 §§, rubr. närmast före nuvarande 16 §; ny 16 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:274
Rubrik: Förordning (2008:274) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:1436
Rubrik: Förordning (2008:1436) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2009-01-15
Ändring, SFS 2009:12
Rubrik: Förordning (2009:12) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 2009-03-02
Ändring, SFS 2009:1604
Rubrik: Förordning (2009:1604) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13 §§; nya 4 a, 7 a, 9, 9 a, 10 a §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL379/2006 s5-10
CELEX-nr: 32006R1998
Ändring, SFS 2010:64
Rubrik: Förordning (2010:64) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: nuvarande 4 a § betecknas 4 b §; ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraft: 2010-03-01
Ändring, SFS 2010:82
Rubrik: Förordning (2010:82) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 6, 7 a, 9, 10 §§; nya 14 a, 14 b, 14 c §§, rubr. närmast före 14 a, 14 c §§
Ikraft: 2010-03-09
Ändring, SFS 2010:262
Rubrik: Förordning (2010:262) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 4, 10 §§
Ikraft: 2010-06-28
Ändring, SFS 2010:398
Rubrik: Förordning (2010:398) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 11, 14 c, 16, 16 a §§, rubr. närmast före 14 c, 16, 17 §§; nya 14 d, 14 e, 14 f, 14 g, 14 h §§
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:3, bet. 2008/09:AU5, rskr. 2008/09:27
Ändring, SFS 2010:1465
Rubrik: Förordning (2010:1465) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: upph. 7 a §; ändr. 6, 14 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1732
Rubrik: Förordning (2010:1732) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 4 a, 10 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:2027
Rubrik: Förordning (2010:2027) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-02-01
Ändring, SFS 2010:2033
Rubrik: Förordning (2010:2033) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:151
Rubrik: Förordning (2011:151) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2012:171
Rubrik: Förordning (2012:171) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 4, 8, 10 §§
Ikraft: 2012-05-15 överg.best.
Ändring, SFS 2012:609
Rubrik: Förordning (2012:609) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2012-11-15 överg.best.
Ändring, SFS 2012:690
Rubrik: Förordning (2012:690) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2012:986
Rubrik: Förordning (2012:986) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2013-02-01
Ändring, SFS 2013:688
Rubrik: Förordning (2013:688) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 2, 12 §§
Ikraft: 2013-09-01
Ändring, SFS 2013:702
Rubrik: Förordning (2013:702) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2013-09-04
Ändring, SFS 2014:879
Rubrik: Förordning (2014:879) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 10, 12, 13 §§
Ikraft: 2015-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:148
Rubrik: Förordning (2015:148) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 6, 7, 8, 14 a §§; nya 9 b, 9 c §§
Ikraft: 2015-05-04
Ändring, SFS 2015:512
Rubrik: Förordning (2015:512) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 4, 5, 10 §§
Ikraft: 2015-08-03
Ändring, SFS 2015:950
Rubrik: Förordning (2015:950) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 2, 5, 7, 8, 10 a §§
Ikraft: 2016-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:464
Rubrik: Förordning (2016:464) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 4, 10 §§
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246
Ändring, SFS 2016:819
Rubrik: Förordning (2016:819) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2016-08-15
Ändring, SFS 2017:108
Rubrik: Förordning (2017:108) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 10 §§
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2017:828
Rubrik: Förordning (2017:828) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1165
Rubrik: Förordning (2017:1165) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1023
Rubrik: Förordning (2018:1023) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 16 a §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:1159
Rubrik: Förordning (2019:1159) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 10, 10 a §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:815
Rubrik: Förordning (2022:815) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2022-12-01
Ändring, SFS 2022:1352
Rubrik: Förordning (2022:1352) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 9 b, 9 c §§
Ikraft: 2022-12-01
Ändring, SFS 2023:554
Rubrik: Förordning (2023:554) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2023-11-01