Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:756 · Visa fulltext
Förordning (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 2008-01-01
Upphävd: 2019-01-01
Ändring, SFS 2009:94
Rubrik: Förordning (2009:94) om ändring i förordningen (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-03-15
Ändring, SFS 2012:618
Rubrik: Förordning (2012:618) om ändring i förordningen (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen
Omfattning: ändr. 2 §; ny 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2012-12-01
Ändring, SFS 2017:671
Rubrik: Förordning (2017:671) om ändring i förordning (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2017:1252
Rubrik: Förordning (2017:1252) om ändring i förordningen (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1476
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2018:1482
Rubrik: Förordning (2018:1482) om ändring i förordningen (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-08-01