Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:662 · Visa fulltext
Förordning (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Ikraft: 2007-08-15
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222
Upphävd: 2020-06-01
Ändring, SFS 2009:1563
Rubrik: Förordning (2009:1563) om ändring i förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007–2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 2010-02-01
Ändring, SFS 2010:261
Rubrik: Förordning (2010:261) om ändring i förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007–2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-06-28
Ändring, SFS 2020:141
Rubrik: Förordning (2020:141) om upphävande av förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden
Omfattning: upph.