Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:612 · Visa fulltext
Bidragsbrottslag (2007:612)
Departement: Finansdepartementet RS
Ikraft: 2007-08-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:80, bet. 2006/07:SfU12, rskr. 2006/07:214
Ändring, SFS 2007:615
Rubrik: Lag (2007:615) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:80, bet 2006/07:SfU12, rskr. 2006/07:214
Ändring, SFS 2009:1014
Rubrik: Lag (2009:1014) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2009:1525
Rubrik: Lag (2009:1525) om ändring i lagen (2009:1014) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612); utfärdad den 17 december 2009.
Omfattning: ändr. 1 § i 2009:1014
Förarbeten: Bet. 2009/10:SfU9, rskr. 2009/10:112
Ändring, SFS 2014:667
Rubrik: Lag (2014:667) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2019:652
Rubrik: Lag (2019:652) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§; ny 7 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:132, bet. 2019/20:SfU8, rskr. 2019/20:13