Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:606 · Visa fulltext
Lag (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:108, bet. 2006/07:SoU14, rskr. 2006/07:213
Ändring, SFS 2011:1111
Rubrik: Lag (2011:1111) om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.
Omfattning: nuvarande 1, 2 §§ betecknas 2, 1 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 7 §§; nya 2 a, 5 a §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:4, bet. 2011/12:SoU3, rskr. 2011/12:23
Ändring, SFS 2014:766
Rubrik: Lag (2014:766) om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:1375
Rubrik: Lag (2018:1375) om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 2 a, 3, 3 a, 4, 5, 5 a, 7 §§; nya 3 a, 10 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:215, bet. 2017/18:SoU36, rskr. 2017/18:416