Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:603 · Visa fulltext
Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2018:1343
Rubrik: Förordning (2018:1343) om ändring i förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 6 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2019-01-01