Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:603 · Visa fulltext
Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2018:1343
Rubrik: Förordning (2018:1343) om ändring i förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 6 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2019-01-01