Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:592 · Visa fulltext
Lag (2007:592) om kassaregister m.m.
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:105, bet. 2006/07:SkU18, rskr. 2006/07:182, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Upphävd: 2012-01-01
Ändring, SFS 2009:548
Rubrik: Lag (2009:548) om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister m.m.
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 14, 24, 25 §§
Förarbeten: Prop. 2008/09:133, bet. 2008/09:SkU29, rskr. 2008/09:233
Ändring, SFS 2009:852
Rubrik: Lag (2009:852) om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister m.m.
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:1631
Rubrik: Lag (2010:1631) om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2011:297
Rubrik: Lag (2011:297) om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister m.m.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:796
Rubrik: Lag (2011:796) om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister m.m.
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272, EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2011:1244
Omfattning: upph.