Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:592 · Visa fulltext
Lag (2007:592) om kassaregister m.m.
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:105, bet. 2006/07:SkU18, rskr. 2006/07:182, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Upphävd: 2012-01-01
Ändring, SFS 2009:548
Rubrik: Lag (2009:548) om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister m.m.
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 14, 24, 25 §§
Förarbeten: Prop. 2008/09:133, bet. 2008/09:SkU29, rskr. 2008/09:233
Ändring, SFS 2009:852
Rubrik: Lag (2009:852) om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister m.m.
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:1631
Rubrik: Lag (2010:1631) om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2011:297
Rubrik: Lag (2011:297) om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister m.m.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:796
Rubrik: Lag (2011:796) om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister m.m.
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272, EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2011:1244
Omfattning: upph.