Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:572 · Visa fulltext
Förordning (2007:572) om värdepappersmarknaden
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: EUTL145/2004 s1, EUTL114/2006 s60, EUTL241/2006 s26, EUTL390/2004 s38, EUTL69/2007 s27, EUTL241/2006 s1
CELEX-nr: 32004L0039, 32006L0031, 32006L0073, 32004L0109, 32007L0014, 32006R1287
Ändring, SFS 2009:593
Rubrik: Förordning (2009:593) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: nytt 4 a kap.
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: EUTL145/2004 s1, EUTL76/2008 s33
CELEX-nr: 32004L0039, 32008L0010
Ändring, SFS 2011:262
Rubrik: Förordning (2011:262) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 4 a kap. 4 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:836
Rubrik: Förordning (2011:836) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: EUTL241/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1287
Ändring, SFS 2011:890
Rubrik: Förordning (2011:890) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: EUTL302/2009 s32, EUTL176/2010 s28, EUTL241/2006 s1
CELEX-nr: 32010L0044, 32009L0065, 32006R1287
Ändring, SFS 2012:202
Rubrik: Förordning (2012:202) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: nya 2 kap. 3 §, 5 kap. 2 §
Ikraft: 2012-05-15
Förarbeten: EUTL331/2010 s120
CELEX-nr: 32010L0078
Ändring, SFS 2014:500
Rubrik: Förordning (2014:500) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §; ny 6 kap. 2 §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: EUTL241/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1287
Ändring, SFS 2014:996
Rubrik: Förordning (2014:996) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1, 2 §§; ny 5 kap. 3 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: EUTL176/2013 s338, EUTL241/2006 s1
CELEX-nr: 32013L0036, 32006R1287
Ändring, SFS 2015:1038
Rubrik: Förordning (2015:1038) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1, 2 §§; nytt 5 a kap., ny 5 kap. 4 §,
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: direktiv 2014/59/EU, direktiv 2004/109/EG
Ändring, SFS 2016:1324
Rubrik: Förordning (2016:1324) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2017-02-01
Ändring, SFS 2017:712
Rubrik: Förordning (2017:712) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 3 kap. 3 §, 5 kap. 2 §; ändr. 2 kap. 1, 2, 3 §§, 3 kap. 4, 12 §§, 5 a kap. 1 §, 6 kap. 1, 2 §§, rubr. till 2 kap.
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: direktiv 2014/65/EU
Ändring, SFS 2018:337
Rubrik: Förordning (2018:337) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 3 kap. 10 §; ändr. 3 kap. 6, 11 §§
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:547
Rubrik: Förordning (2018:547) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1373
Rubrik: Förordning (2018:1373) om ändring i förordning (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1, 2 §§; ny 6 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1757
Rubrik: Förordning (2018:1757) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ny 6 kap. 4 §
Ikraft: 2019-09-01
Ändring, SFS 2018:1832
Rubrik: Förordning (2018:1832) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 1, 2, 12, 13 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2015
Rubrik: Förordning (2018:2015) om ändring i förordningen (2018:1373) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 1, 2 §§ i 2018:1373
Ändring, SFS 2018:2018
Rubrik: Förordning (2018:2018) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-02
Ändring, SFS 2018:2032
Rubrik: Förordning (2018:2032) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ny 5 kap. 2 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:133
Rubrik: Förordning (2019:133) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: nytt 7 kap.
Ikraft: 2019-03-29
Ändring, SFS 2019:134
Rubrik: Förordning (2019:134) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: upph. 7 kap.
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2019:426
Rubrik: Förordning (2019:426) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraft: 2019-07-21
Ändring, SFS 2020:1021
Rubrik: Förordning (2020:1021) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2020-12-31
Ändring, SFS 2020:1160
Rubrik: Förordning (2020:1160) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2020:1191
Rubrik: Förordning (2020:1191) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: nuvarande 7 kap. 2 § betecknas 7 kap. 3 §; ny 7 kap. 2 §
Ikraft: 2020-12-31
Ändring, SFS 2020:1217
Rubrik: Förordning (2020:1217) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §, 6 kap. 1 §; nya 1 kap. 3 §, 5 a kap. 3 §
Ikraft: 2020-12-29
Förarbeten: direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2021:383
Rubrik: Förordning (2021:383) om ändring i förordningen (2020:1160) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 § i 2020:1160
Förarbeten: direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2021:506
Rubrik: Förordning (2021:506) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 5 kap. 2, 3, 4 §§, 5 a kap. 1 §, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/2034
Ändring, SFS 2021:510
Rubrik: Förordning (2021:510) om ändring i förordningen (2021:383) om ändring i förordningen (2020:1160) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 § i 2021:383
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/2034